Nro 1-2011
Luokittelu: Aina ; 
Avainsanat: pääkirjoitus, päätoimittajalta, Ahti Oksman

Päätoimittajalta

  Kestävän kehityksen ajatuksesta on muodostunut yleismaailmallinen valtavirtaus, johon nyt jo suhtaudutaan kaikkialla vakavasti. Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan nykyisten sukupolvien tarpeiden tyydyttämistä vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta omien tarpeidensa tyydyttämiseen. Kestävä kehitys kattaa niin ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen kuin kulttuurisen ulottuvuudenkin.

  Kestävyys on myös tärkeä menestystekijä, sillä ihmiset ovat yhä kiinnostuneempia toimintansa ympäristövaikutuksista. Tietoisuus matkailun vaikutuksista ympäristöön on lisääntynyt, ja menestyvän yrityksen on kyettävä vastaamaan asiakkaan odotuksiin. Matkailijat osaavat vaatia yrityksiltä myös näyttöjä ja selvityksiä todistukseksi kestävän kehityksen periaatteiden noudattamisesta.

  Matkailuyritys, joka huomioi kestävän kehityksen jokapäiväisessä toiminnassaan, luo itsestään positiivisen kuvan asiakkaiden silmissä. Tyypillisimpiä toimenpiteitä on veden ja energian säästäminen sekä jätteiden lajittelu ja uusiokäyttö. Todellinen ympäristövastuu merkitsee kuitenkin – ei vain lakisääteisen ympäristönsuojelun tasoa – vaan sen selvää ylittämistä, sitoutumista ympäristönsuojelun periaatteisiin ja toiminnan tuloksellisuutta ympäristönsuojelussa.

  Luonto on matkailun keskeinen vetovoimatekijä, ja matkailutoiminta perustuu usein luonnonympäristön tarjoamiin toiminnallisiin ja esteettisiin kokemuksiin. Keskeistä kestävyyden kannalta on tunnistaa ympäristön ja matkailualueen kantokyky. Matkailukehityksen tulee pysyä voimakkuudeltaan ja suuntaukseltaan sellaisena, että sen paine luonnonympäristöä kohtaan pysyy kantokyvyn alapuolella niin nykyisen kuin tulevienkin sukupolvien aikana. Ympäristöstään vastuun kantava kohde houkuttelee matkailijoita, mikä näkyy myös matkailuelinkeinon hyvinvointina.

  Kestävän matkailualueen kehittämisessä keskeistä on paikallisuuden arvostaminen ja esiintuominen. Ei pidä haikailla sitä, mitä muualla on. Huomio tulee kiinnittää oman alueen omaleimaisuuteen, imagoon ja identiteettiin. Näitä kehittämällä saavutetaan kestävä kehitys, joka varmistaa kohteen pitkäaikaisen elinkelpoisuuden parantaen sen kilpailumahdollisuuksia. Taloudellista hyötyä tavoitellaan pitkällä tähtäimellä tavoitteiden saavuttamista jatkuvasti seuraamalla.

  Lähimatkailu on mitä suurimmassa määrin kestävän kehityksen mukaista. Matkailemalla kotimaassa tuemme niitä kestävän matkailun pyrkimyksiä, joihin valtiona ja maakuntina olemme sitoutuneet. Tässä numerossa esittelemme Pohjois-Savoa, joka muun Suomen tavoin tarjoaa loistavia matkailuelämyksiä ryhmille, perheille ja yksittäisille matkailijoille - positiivisesti, lähellä.Tekstin kirjoittiAhti Oksman


Näistä olemme kirjoittaneet:
Alue-esittelytErikoishaastattelutTapahtumatNähtävyydetLuontokohteetRuokailu, majoitusTeatterit, orkesteritLiikunta, hyvinvointiMuseot, kirkotOstokset, käsityöt, lahjatavaratJuhlapaikat, kokouspaikat
Hae
Hae

Juttuarkiston etusivulle »