Kirjaudu ylläpitoon


Salasana unohtunut?

Käyttäjätunnuksesi on sähköpostiosoitteesi.

Jos olet hukannut salasanasi tai sähköpostisi (=käyttäjätunnuksesi) on muuttunut, niin lähetä yhteydenottolomakkeella webmasterille pyyntö luoda uusi salasana tai tunnus.

Lomakkeeseen »

Tiesitkö?

Tarinan mukaan humalatilaa kuvaava sana ”seilissä” on saanut alkuperänsä historiallisella Seilin saarella poltetusta ja liiallisina annoksina nautitusta alkoholista. (Länsi-Turunmaan saaristoon on helppo tulla, s. 18)

Matkailu kotimaassa.fi nro 3-2011

Uutisia kotimaan matkailusta

Matkailu kotimaassa.fi

Rekisteriseloste

Uutiskirjeen postitusrekisterin tietosuojaseloste


Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Päivitetty 23.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä
Menuetti Group Oy (2187673-0) / Matkailu kotimaassa -lehti 
Kaasmarkuntie 445, 29310 ULVILA 
Puh. 044 702 1212  

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
Eeva Oksman 
Puh. 044 702 1212 
eeva.oksman@kotimaassa.fi

2. Rekisterin nimi
Matkailu kotimaassa -lehden sähköpostiuutiskirjeen postitusrekisteri. 

3. Rekisteritietojen käyttötarkoitus
Rekisterin sisältämiä sähköpostiosoitteita käytetään ainoastaan Matkailu kotimaassa -lehden uutiskirjeen lähettämiseen. Sitä voidaan käyttää soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin rekisterinpitäjän suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen ja muihin näihin rinnastettaviin lähetyksiin.

4. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä on uutiskirjeen vastaanottajien sähköpostiosoitteet.
Nimi ja yritys/organisaatio voi valinnaisena lisätietona jättää lomakkeella.

5. Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta sopimuksin tai muuten lain edellyttämällä tavalla.

6. Tietolähteet 
Sähköpostiosoitteita kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä rekisterinpitäjän järjestelmistä, kun rekisteröity rekisteröityy palveluihin ja käyttää palveluita. Sähköpostitietoja voidaan kerätä lisäksi muun muassa rekisterinpitäjän toimintoihin liittyvistä sosiaalisista medioista. Sähköpostitietoja voidaan kerätä ja päivittää rekisterinpitäjän rekistereistä, tietopalveluja tarjoavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä ja tietolähteistä sekä rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta. 

7. Rekisterin suojaus
Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty. Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työtekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen. Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden vanhentuneita tai virheellisiä sähköpostiosoitteita. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

8. Tarkastus- kielto- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa ja poistaa sähköpostiosoitteensa rekisteristä. Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tai ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun, puh. 044 702 1212. 

9. Rekisteriselosteen muutokset 
Menuetti Group Oy / Matkailu kotimaassa -lehti varaa oikeuden muuttaa rekisteriselosteen sisältöä ilmoittamatta tästä erikseen rekisteröidylle. Rekisteröidyn vastuulla on tutustua rekisteriselosteen sisältöön säännöllisesti.


Lue lisää »